English version Norwegian version Deutsche version

Reinshovd Villmarkscamp ligger oppe på vidda der skogen slutter og Hardangervidda begynner. 1080 m.o.h., 1500 m fra Hakkesetstølen, 6 km fra Geilo.

Til Reinshovd kommer du til fots,  ski eller slede. Her oppe på vidda har folk drevet jakt, fiske og tamreinsdrift i flere hundre år. Med våre aktiviteter vil vi vise litt av det folk tidligere har drevet med oppe på vidda.